Tietoja meistä

 

Areco Steel on yksityisomistuksessa olevan Areco-konsernin emoyhtiö, johon kuuluvat myös Areco Metals, Areco Steel Service Center, Areco Profiles, Areco Direct ja Areco Properties. Konsernilla on tällä hetkellä 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Tanskassaa.

Areco Profiles on Pohjoismaiden suurimpia katto- ja seinäprofiilien, pvp-elementtien, kattopeltien ja sekä sadevesijärjestelmien valmistajia. Malmön kolme tehdasta sekä tehtaat Lipianyssa Puolassa, Terndrupissa ja Slagelsessa Tanskassa ja Suomen Somerolla palvelevat pohjoisen Euroopan markkinoita.

Tarjoamme rakennusteollisuudelle kattavan valikoiman julkisivu-sekä kattotuotteita joustavilla toimitusajoilla sekä kattavalla värivalikoimalla.

Asiakkaamme ovat kaiken toimintamme ydin ja valikoimamme perustuvat aina asiakkaiden tarpeisiin. Tiiminä olemme kokeneita, nopeita ja joustavia. Meillä on moderni ja edistyksellinen näkemys sekä toimialasta, että tuotteista. Pyrimme aina tekemään asiat omalla tavallamme ja ajattelemaan innovatiivisesti löytääksemme tehokkaita ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

Laatu

Areco tarjoaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita, joiden raaka-aineet tulevat sertifioiduista ja johtavista terästehtaista. Otamme täyden vastuun materiaalista ja tarjoamme erinomaiset takuut.

Kaikki tuotteet täyttävät markkinoiden vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan vallitsevaa harmonisoitua EN-standardia sekä EU:n rakennustuotedirektiiviä ja otetaan huomioon muun muassa terveyttä, turvallisuutta, toimintaa ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

Areco Profiles Oy toimii ISO9001 laatujärjestelmän mukaisesti.

Ympäristö

Areco korostaa sekä ympäristön että turvallisuuden merkitystä. Pyrimme aktiivisesti virtaviivaistamaan yrityksen prosesseja ja vähentämään ympäristölle koituvaa taakkaa. Mahdollisimman tehokas kierrättäminen ja lajittelu sekä jäännös- ja jätemäärän minimoiminen ovat luonnollinen osa liiketoimintaamme.

Toimittajiemme on täytettävä niille asettamamme ympäristövaatimukset, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutuksia. Arecon tuotteiden varastointi ja jakelu tapahtuvat aina turvallisesti. Meille lakien ja määräysten noudattaminen on itsestään selvää, mutta ne määrittelevät vain ympäristötyölle asettamamme vähimmäisvaatimukset.

Työpaikka

Hyvä työympäristö ja sen turvallisuus luovat pohjan Arecon houkuttelevuudelle ja kilpailukyvylle. Välitämme työntekijöistämme. Heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa ovat meille pääasia. Yrityskulttuurissamme on tärkeää, ettei ketään työntekijää kohdella väärin tai syrjivästi.

Työympäristöön liittyvät kysymykset ovat olennainen osa yritystä, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan työrutiinejamme ja helpottamaan päivittäistä työtä tarjolla olevien työkalujen ja menetelmien avulla. Tarkastamme, huollamme ja valvomme tuotantolinjojamme, kuljetuksiamme sekä varusteitamme säännöllisesti. Lisäksi pyrimme luomaan työpaikastamme entistäkin paremman seuraamalla ympäristötyömme onnistuneisuutta vuosittain.

Areco Profiles Oy

Tehdastie 17
31400 Somero

Scroll